Odpowiedzi

2012-07-18T11:13:39+02:00

Prezydent może zostać postawiony jedynie przed Trybunałem Stanu, który to organ jako jedyny może karać Prezydenta. Oskarżenie prezydenta następuje poprzez uchwałę Zgromadzenia Narodowego. Powodami pociągnięcia do odpowiedzialności Prezydenta mogą być:

- naruszenie Konstytucji

- naruszenie ustawy              

lecz również:

- przestępstwa skarbowe

- przestępstwa pospolite.

 

 

2012-07-18T11:20:12+02:00

Prezydent Polski w trakcie sprawowania urzędu może być karany wyłącznie przez Trybunał Stanu. Wniosek w  sprawie postawienia rezydenta przed TS musi podpisać co najmniej 1/4  członków Zgromadzenia Narodowego ( tzn 140), a decyzja  zapada, jeśli zagłosuje za nią  większość kwalifikowana ( czyli co najmniej 2/3 członków)  ZN.


Prezydent może odpowiadać za naruszenie Konstytucji lub ustawy, ale także  za przestępstwa pospolite i skarbowe.