Proszę o podanie w kilku słowach co po kolei liczymy rozwiązując kolejne etapy danego zadania. Z góry dziękuję.Jak ja nienawidzę fizy- uwierzcie mi na słowo. Nie mogę dać więcej pkt...sorki.

1)Znajdź wartość siły działającej na ciało o masie 2 kg, jeśli w ciągu czasu t=10 s od chwili rozpoczęcia ruchu przebyło ono drogę s=100 m

2)Do ciała o masie m=2 kg, poruszającego się z prędkością z wartości v=10m/s przyłożono siłę hamująca wartości F = 4N o zwrocie przeciwnym do zwrotu prędkości. Oblicz jaka drogę przebędzie ciało do chwili zatrzymania się.

3)Korzystając z zasady zachowania energii oblicz:
- wysokość, na jaka wzniesie się ciało rzucone do góry z szybkością v=10m/s,
- szybkość końcowa ciała spadającego z wysokości h=5m.

4)Jaką szybkość będzie miała kulka wahadła o długości 1m w najniższym położeniu, jeżeli w fazie wstępnej wahadło odchylimy od pionu o kąt 90 stopni.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T15:10:59+01:00
S = at²/2
S - droga
t - czas
a - przespieszenie

a = F/m
F - siła
m - masa

a = 2S/t²
F/m = 2S/t²
F = 2Sm/t²

F = 2*100*2/10²
F = 400/100 = 4
Siła przyłożona to 4 N

2)
Zasada pędu i popędu
Ft = mΔV
t =mΔV/F
ΔV = Vk-V₀
t = 2*10/4 = 5

S = V₀t - at²/2
S = V₀t - F/mt²/2
S = 10*5- 4/2*5²/2 = 50-25 = 25m3)

Ek + Ep = const

mv²/2 =mgh
v²=2gh
v²/2g = h

v = 10m/s
g = 9,81 N
h = 100/19,62 = 5,096m

b)
mgh = mv²/2
2gh = v²
√2gh = v
√2*9,81*5 = 9,9 m/s

4)
Znajdujemy wartość Ep dla stanu wychylenia
mv²/2 = mgh
v²= 2gh
h = 1m - długość ramienia
√2gh = v
√2*9,81*1 = 4,43 m/s2 5 2