Pizza ma średnicę 30 cm, ale serem pokryta jest tylko środkowa jej część o promieniu 12 cm. Serem pokryta jest:

a) 64 % pizzy
b) 40 % pizzy
c) 16 % pizzy
d) 80 % pizzy

Proszę o obliczenia
Wzory, które wykorzystujemy teraz na lekcjach:
obwód koła: l= 2(Pi)r
pole koła: (Pi)r do kwadratu

3

Odpowiedzi

2009-11-04T14:30:29+01:00
Najpierw liczymy pole całej pizzy :
d=30cm
r=30:2
r=15cm
Pkoła = pi r^2
P= pi 15^2
P= 225 pi cm^2

Teraz liczymy pole piizy pokrytej serem :
r=12cm
P = pi 12^2
P = 144 pi cm^2

Mając obydwa pola, liczymy procent jaki stanowi obszar z serem na całą pizzę:

225 pi cm^2 - 100%
144 pi cm^2 - x

x = ( 144 pi cm^2 * 100%) / 225 pi cm^2
x = 64 %

Prawidłowa jest odpowiedź A.

Pozdrawiam,
Kluuuska. ;)
4 5 4
2009-11-04T14:33:41+01:00
Pole pizzy: 15 * 15 * pi ≈ 707cm²
pole częsci pokrytej serem: 12 * 12 * pi ≈ 452cm²
procent pizzy pokryty serem: p
707 * p / 100 = 452
707p = 45200
p ≈ 64
odp a
1 4 1
2009-11-04T14:48:57+01:00