Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T19:12:09+02:00
Dwutlenek Wegla

W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny, bezwonny i niepalny gaz, dobrze rozpuszczalny w wodzie i cięższy od powietrza (ok. 1,5 raza). Pod normalnym ciśnieniem przechodzi ze stanu stałego do gazowego (sublimuje) z pominięciem fazy ciekłej w temperaturze -78,5 °C. Pod zwiększonym ciśnieniem (5,1 atm) można go jednak skroplić w temperaturze -57 °C.

Piana gaśnicza

Pianę charakteryzuje także wysoka trwałość i odporność na działanie temperatury, możliwość rozpływania się po powierzchni gaszonych płynów, niski ciężar właściwy, dobra przylepność do palących się materiałów oraz stosunkowo duża wydajność względem ilości środka, z którego powstała.
Stosunek ilości piany do ilości wodnego roztworu środka pianotwórczego, z którego ona powstała nazywa się liczbą spienienia.
Z uwagi na liczbę spienienia pianę gaśniczą dzieli się na i wytwarza przy użyciu:
- ciężką (licza spenienia o wartości do 20) - prądownice pianowe,
- średnia (21 do 200) - wytwornice pianowe,
- lekka (powyżej 201 do ok. 1000) - agregaty piany lekkiej.