Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T18:53:11+02:00
Cp₂ = (ms₁+Δm)/(mr₁+Δm) * 100% | * (mr₁+Δm)
Cp₂* (mr₁+Δm) = (ms₁+Δm) * 100% | : 100%
(ms₁+Δm) = Cp₂* (mr₁+Δm)/ 100%
Δm = Cp₂*mr₁+Cp₂*Δm – ms₁/ 100%
Δm - Cp₂*Δm = Cp₂*mr₁– ms₁/ 100%
Δm (1 – Cp₂) = Cp₂*mr₁– ms₁/ 100% | : (1 – Cp₂)
Δm = Cp₂*mr₁– ms₁/(1 – Cp₂)*100%