POTRZEBUJĘ NA JUTRO PRZETŁUMACZENIE TRZECH TEKSTÓW
TEKST 1
Zbrodnia Katyńska

Las Katyński jest zalesionym terenem niedaleko Gniezdowa, wioski położonej w Rosji, niedaleko Smoleńska, gdzie w 1940 na rozkaz Stalina NKVD zastrzeliło i pochowało ponad 4000 Polaków, którzy byli wzięci jako jeńcy we wrześniu 1939 roku.

W 1943 Niemcy ekshumowali zabitych Polaków i oskarżyli o to Sowietów. W 1944 po odzyskaniu okolic Katynia, Sowieci znowu ekshumowali ciała zabitych i oskarżyli o to Niemców. Reszta świata, jak zwykle była po obu stronach.

W 1989, po upadku potęgi sowieckiej, Gorbaczew wreszcie przyznał, że to NKVD wykonało egzekucję Polaków i potwierdził dwa podobne miejsca do tych koło Katynia. Rozkaz Stalina z marca 1940 aby zastrzelić około 25,700 Polaków zostało też ujawnione po upadku Sowietów. To zabicie Polaków w czasie 2 wojny często jest nazywane Masakrą Katyńską lub zbrodnia Katyńska.
TEKST 2
10 kwietnia 2010 roku o godzinie 8:56 podczas lotu do Katynia na 70 rocznicę zamordowania Polaków samolot prezydencki rozbił się pod Smoleńskiem z 96 osobami na pokładzie.Niestety nikt tej katastrofy nie przeżył.W tym samolotem leciał również prezydent Lech Kaczyński wraz ze swoją małżonką-pierwszą damą Marią Kaczyńską.
TEKST 3
Cała Polska jest pogrążona w smutku i żalu.Ogłoszona została żałoba narodowa,która potrwa 7 dni.z góry dziękuję

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T18:46:24+02:00
Katyn Forest is a wooded area near the Gniezdovo, a village located in Russia near Smolensk, where in 1940 on the orders of Stalin and the NKVD zastrzeliło pochowało 4,000 Poles, who were taken as prisoners of war in September 1939.

In 1943 the Germans exhumed dead and accused the Poles of the Soviet Union. In 1944, after the recovery area of Katyn, the Soviets again, exhumed the body of the dead and accused the Germans. The rest of the world, as usual, was on both sides.

In 1989, after the collapse of Soviet power, Gorbaczew finally admitted that the NKVD made the execution of Poles, and confirmed by two similar sites to those near Katyn. Stalin in March 1940 to shoot approximately 25.700 Poles were also discovered after the collapse of the Soviet Union. It's killing of Poles during the war 2 is often called a crime, or the Katyn Massacre Katyn.
TEXT 2
April 10, 2010 8:56 pm year during the flight to Katyn on the 70th anniversary of the murder of Polish President's plane crashed near Smolensk with 96 people on one pokładzie.Niestety przeżył.W this disaster is not that the plane flew President Lech Kaczynski with his wife- First Lady Maria Kaczynska.
TEXT 3
All of Poland is plunged in grief and mourning was żalu.Ogłoszona, which will last for 7 days.