Odpowiedzi

2010-04-12T18:49:03+02:00
Dane:
m = 8kg
v = 600m/s
korzystamy ze wzoru na energię kinetyczną:
Ek = mv²/2
Ek = [8kg*(600m/s)²]/2 = (8kg*360000m²/s²)/2 = 1440000 J = 1440kJ