1.w ilu przypadkach policjan może użyć broni planej ?
a.10
b.9
c.8
?
2 Problem KRYMINALNY stanowi ;
a.zgwałcenie 25 letniej kobiety
b.powtarzające sie kradzieże samochdów na parkinku osiedlowym
c.podpalenia sklepy spożywczo-monopolowego
?
3.Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi
a. powyżej 0,10mg/dm3
b.od 0,10 do 0,25 mg/dm3
c.powyżej 0,25 mg/dm3
? ?
4.Malowanie na ścianach obiektów użyteczności publicznej i blokch różnych haseł i znakó jest
a.czynem zawsze zabronionym
b.nie jest zabronione
c.jest dozwolone, gdy ma to charakter artystyczny

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-12T19:33:51+02:00