1
Agnieszka i Jacek zbierali kasztany . Jacek uzbierał 3 razy więcej kasztanów niż Agnieszka . Gdyby oddał Agnieszce 15 z nich , to oboje mieli by tyle samo kasztanów. Ile kasztanów ma Agniaszka a ile Jacek?
2
W pewnym trójkącie równoramiennym kąt między ramionami ma miarę o 33 stopnie mniejszą niż kąt przy podstawie. Oblicz miary tego trójkąta.
3
W trójkącie prostokątnym jeden z boków ostrych ma miarę 2 razy mniejszą niż suma miar dwóch pozostałych kątów. Oblicz miary kątów tego trujkąta.

P.O.Z.D.R.O

1

Odpowiedzi

2010-04-12T18:57:07+02:00
Zad.1
x- kasztany agnieszki
3x- kasztany jacka
3x-15= x+15
2x= 30 /:2
x=15
Odp. Agnieszka miała 15 kasztanów,a jacek 45.
Zad. 2
x+x+x- 33=180
3x= 213 /:3
x= 71
71-33=38
Odp. Miary kątów wynoszą: 71,71,38
Zad. 3
x= 90+90-x <----------- to jest ułamek
----------
2
x= 180-x
3x=180 /3
x= 60
Odp. Miary kątów wynoszą 90,60,30

Licze na naj... :P
1 5 1