Odpowiedzi

2010-04-12T19:15:03+02:00

Reakcja:
2 C₂H₆ + 7 O₂→  4 CO₂ + 6 H₂O

M (masa cząsteczkowa) 2 C₂H₆= 4×12u + 12×1u=60u
M 4 CO₂= 4×12 + 8×16u = 176u
m(masa podana w g) C₂H₆- 100g

czyli z 60g C₂H₆----powstanie----176g CO₂
to ze 100g C₂H₆---powstanie-----Xg CO₂

X= 100g × 176g : 60g ≈ 293,3 g CO₂

Ze spalenia 100g etanu otrzymamy ok. 293,3 g dwutlenku węgla.

2 3 2