Pilne!
1.w celu otrzymania wapna palonego użyto 200kg wapieni.oblicz jaka ilość tlenku wapnia można otrzymać w tej reakcji jeżeli 88 kg Tlenek węgla(IV) dostało się do atmosfery

2.wyjaśnij dlaczego masa atomowa która określa sumę protonów i neutronów nie jest liczba całkowita

3.stosunek masy pierwiastków w tlenku miedzi (II) Cu:O przedstawiają liczby 4:1.oblicz ile gramów miedzi należy odważyć aby całość czyli 10 g tlenu przereagowała

1

Odpowiedzi

2010-04-12T19:41:45+02:00
1.w celu otrzymania wapna palonego użyto 200kg wapieni.oblicz jaka ilość tlenku wapnia można otrzymać w tej reakcji jeżeli 88 kg Tlenek węgla(IV) dostało się do atmosfery

wapień - CaCO3

CaCO3 -> CaO + CO2

100kg - 56kg
200kg - x
x = 112kg

200kg = 112kg + 88kg

Odp. Można otrzymać 112kg tlenku wapnia

2.wyjaśnij dlaczego masa atomowa która określa sumę protonów i neutronów nie jest liczba całkowita

Masa atomowa danego pierwiastka podawana w tablicach nie jest liczbą całkowitą, gdyż jest średnią mas wszystkich jego izotopów. (źródło: http://library.thinkquest.org/28383/nowe_teksty/html/1_23.html)

3.stosunek masy pierwiastków w tlenku miedzi (II) Cu:O przedstawiają liczby 4:1.oblicz ile gramów miedzi należy odważyć aby całość czyli 10 g tlenu przereagowała

Cu + O2 = CuO

64g - 32g
xg - 10g
x = 20g

Odp. Należy odważyć 20g miedzi