1. Wiosna Ludów na ziemiach polskich
a) zabór pruski
b) zabór austriacki
2. Polacy w Wiośnie Ludów (tabela)
nazwisko I gdzie walczył


najlepiej jakby to były zadania zrobione za pomocą podr do 2 gim Historia " Razem przez wieki zrozumiec przeszłość II ''


zadania na jutro
DAJE NAJ ;]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T23:07:07+02:00
Pruski:
Rewolucja w Berlinie skłoniła działaczy polskich w Wielkopolsce do powołania polskich organów władzy,rozpoczęto również tworzenie wojska polskiego,na jego czele stanął Ludwig Mierosławski (zabór Pruski) ich rząd skupiający siły w Berlinie nie mógł skutecznie przeciwdziałać. A więc zgodzili się na polskie oddziały rozmieszczone w obozach. Również na administrację w rękach polaków. Gdy rewolucja w Berlinie się skończyła rząd Pruski złamał wcześniej złożoną ugodę, i zaatakowały polskie obozy po początkowych zwycięstwach polaków losy się odwróciły i Polacy zrezygnowali z dalszej walki.
Austriacki:
Polacy wysunęli żądanie wolności słowa,uwłaszczenia chłopów oraz spolszczenia szkół i urzędów. Przygotowano również zalążek polskiej administracji oraz oddziałów gwardi narodowej. Jednak rząd Austriacki wydał patent (dokument) Na jego mocy pańszczyzna została zniesiona,a chłopi otrzymali na własność ziemię , którą do tej pory użytkowali. Chłopi więc nie poparci powstania i straciliśmy szansę.
1 5 1