Pilnie potrzebuję rozwiązać zadanie z J. Angielskiego, proszę o pilną odpowiedź... !
Wpisz wyrazy do właściwej kolumny. Utwórz liczbę mnoga do rzeczowników policzalnych.
- channel
- cigarette
- furniture
- homework
- letter
- mistake
- noise
- pickpocket
- problem
- queue
- rain
- salad
- sugar
- sun

2

Odpowiedzi

2010-04-12T18:54:41+02:00
Channels
cigarettes
furnitures
letters
mistakes
pickpockets
problems
2 2 2
2010-04-12T18:58:01+02:00
Channels
cigarettes
furniture-nie ma liczby mnogiej
homeworks
letters
mistakes
noise-nie ma liczby mnogiej
pickpockets
problems
queues
rain-nie ma liczby mnogiej
salads
sugar-nie ma liczby mnogiej
sun-nie ma liczby mnogiej