1. Pole podstawy ostrosłupa jest równe 60 cm [kwadratowych] . O ile centymetrów należy zwiększyć dotychczasową wysokość tego ostrosłupa równą 5 cm., aby objętość wzrosła trzykrotnie ?
2. Rozwiąż nierówności .
a.) 2(x+3)-5 > -2x-7
b.) -2(x-1)+5x>7x+12
c.) 1/3x+1>x+2
d.) 0,7x-2<[jest mniejsze lub równe] 0,9x-0,1
e.) -x+3 > [jest większe lub równe]-(3x-2)
f.) 0,1(2x-3) < -0,6+1

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T18:11:47+02:00
1.

V= ⅓* Ppodstwey* H
V= ⅓* 60*5=100

objetosc ma byc 3ktornie wieksza wiec ma wynosic 300


robimy takie rownanie:
300=V= ⅓* 60 * (5+x)
rozwiązujemy i wychodzi że
x=10
czyli ze wysokosc nalezy zwiekszyc o 10 cm

2.

a.) 2(x+3)-5 > -2x-7
2x + 6 -5 > -2x-7
4x> -8
x > -2

b.) -2(x-1)+5x>7x+12
-2x + 2 + 5x > 7x + 12
-4x > 10
x < -10/4


c.) 1/3x+1>x+2
-1 > 2/3x
-3/2 > x

d.) 0,7x-2<[jest mniejsze lub równe] 0,9x-0,1
-0,2 x ≤ 1,9
-2x ≤ 19
x ≥ 19/2

e.) -x+3 > [jest większe lub równe]-(3x-2)
-x+3≥-3x+2
2x≥-1
x≥ -1/2

f.) 0,1(2x-3) < -0,6+1
0,2x -0,3 < 0,4
0,2x< 0,7
2x< 7
x< 7/2
3 4 3