Odpowiedzi

2009-11-04T15:17:50+01:00
Ze wzrostem numeru okresu ( idąc jedną grupą w dół) wzrasta promień atomowy (rozmiar atomu) a co za tym idzie: spada jego elektroujemnośc.
Ze wzrostem numeru grupy (idąc jednym okresem w prawo) maleje promień atomowy - rośnie elektroujemnośc.
Ze wzrostem promienia atomowego rosną właściwości metaliczne, a co za tym idzie:
- wzrastają właściwości zasadowe
- spadają właściwości kwasowe
Ze spadkiem promienia atomowego maleją właściwości metaliczne, a co za tym idzie:
- wzrastają właściwości kwasowe
- spadają właściwości zasadowe
Właściwości metaliczne oznaczają w jakim stopniu dany pierwiastek jest metalem i tak: możemy podzielic pierwiastki na metale, półmetale ( o połowicznych właściwościach metalicznych) lub niemetale ( o znikomych właściwościach metalicznych).
1 5 1