Odpowiedzi

  • flnq
  • Rozwiązujący
2010-04-12T19:34:16+02:00
Mamy dane: a₄=3 i S₆=17

a₄=a₁+3r=3, czyli a₁=3-3r

S₆=(2a₁+(n-1)r/2)n =17, możemy teraz podstawić nasze dane do wzoru. Otrzymujemy:

17=(6-r/2)6 => 34=36-6r
34=36-6r
-2=-6r => r=⅓

Podstawmy r do wzoru na pierwszy wyraz ciągu:
a₁=3-3r=2

Teraz znajdźmy ogólny wyraz ciągu arytmetycznego:
an=a₁+(n-1)*r => an=2+(n-1)*⅓

an=²/₃+⅓n