Odpowiedzi

2010-04-12T19:08:54+02:00
W czasie drugiej wojny światowej, w latach 1939 – 1945, pod okupacją niemiecką znalazła się duża część Europy. Państwa europejskie podzieliły się na zwolenników Hitlera i jego przeciwników, zwanych aliantami. Jedynie Szwajcaria, Islandia, Szwecja, Hiszpania oraz Portugalia pozostały neutralne wobec wojny.

Życie ludzi na terenach okupowanych przez Niemców było bardzo ciężkie. Ludzie byli ciemiężeni i wyzyskiwani, często cierpieli głód i biedę. Postępowanie okupantów w stosunku do ludności zajmowanych państw było różne w Europie Zachodniej i Środkowo – wschodniej. Na Zachodzie hitlerowcy starali się zachować pozory w miarę godziwego traktowania miejscowych. Pozostawiali część władzy administracyjnej w rękach lokalnych urzędników, jednak kontrolowali ich działalność. W Zachodniej Europie normalnie funkcjonowało szkolnictwo wszystkich szczebli, wydawana była również prasa, po przejściu przez niemiecką cenzurę.
Natomiast w Europie Centralnej i Wschodniej hitlerowcy nie przestrzegali żadnych norm ani praw człowieka. Tu okupacja była najstraszniejsza, gdyż uważano, że ludność tych regionów, „podludzie słowiańscy”, muszą ugiąć się pod zwierzchnictwem Niemców, „rasy panów”. Miliony ludzi musiały wykonywać niewolniczą pracą na rzecz okupanta. Niemcy opierali swą władzę na terrorze – wszelki opór był natychmiast brutalnie tłumiony, a wszyscy ci, którzy ośmielali się przeciwstawiać okrutnej polityce Hitlera, byli bezlitośnie eksterminowani. Okupanci stosowali zasadę zbiorowej odpowiedzialności, a egzekucje zakładników i We wszystkich okupowanych przez Niemców państwach Europy masowo eksterminowano i osadzano w obozach koncentracyjnych ludność żydowską lub pochodzenia żydowskiego. Żydzi, początkowo żyjący w gettach, byli łapani i wywożeni do obozów lub od razu eksterminowani. W obozach koncentracyjnych, takich jak ten w Oświęcimiu, pod nazistowskim hasłem „ostatecznego rozwiązania sprawy żydowskiej”, w czasie całej wojny zginęło 5 do 6 milionów (około 60% europejskiej populacji) Żydów, zagazowanych, zagłodzonych, rozstrzelanych lub wyczerpanych niewolniczą pracą. Obozy koncentracyjne pozbawiły życia ok. 10 milionów Europejczyków.
więźniów były na porządku dziennym.
Zapotrzebowania walczących państw na sprzęt wojskowy dla armii (wyposażenie, mundury, broń, amunicja) było tak duże, że gospodarka europejska była nastawiona wyłącznie na jego produkcję. Niemcy wykorzystywali przemysł okupowanych terenów do własnych potrzeb. Eksploatowali również złoża mineralne i inne surowce, znajdujące się na ziemiach będących pod okupacją. Grabili i zajmowali majątki państwowe i prywatne, zmuszali ludność do pracy dla hitlerowskiej gospodarki wojennej.