Odpowiedzi

2010-04-12T19:21:44+02:00
Pr.continuous używamy gdy:
-mówimy o zamiarach i [planach
-przewidujemy przyszłość, opierających się na przesłankach widocznych obecnie
np. they arent playing a concert tomorrow.
past.continous:
-opis sytuacji, obrazków
- podkreślania że dana czynność trwała
np. I was sleeping.
past simple:
-mówiąc o zwyczajach, przyzwyczajeniach w przeszłości
-o zdarzeniach i czynnościach zakończonych w przeszłośći
np. I was on holiday last week.
pr. simple:
-czynności rutynowe, powtarzające sie
np. I live in London.
pr. perfekt:
-czynności które rozpoczęły się w przeszłóści i trwają do chwili obecnej
np. I have finished.