Odpowiedzi

2010-04-12T20:56:25+02:00

Półspalanie butanu:
2 C₄H₁₀ + 9 O₂→ 8 CO + 10 H₂O

Spalanie niecałkowite butanu:
2 C₄H₁₀ + 5 O₂→ 8 C + 10 H₂O

Dzielimy mole użytego tlenu do półspalania przez mole tlenu użytego do spalania niecałkowitego :
9 : 5 = 1,8

Zapotrzebowanie na tlen w procesie półspalania jest 1,8 razy większe niż zapotrzebowanie na tlen w procesie spalania niecałkowitego.