Rozwiąż równania :
a) 1/2 * x = 8
b) 3/4 * y =10
c)1 1/2 * x =15
d)-2/5 * z = 1/2
e) 2/7 * y = 4/5
f) 6/10 * x =10/15
g) 2/3 * x =10
h) 4/5 * y =8
i) -2/5 * x = 1/2
j) -2 * u =120
k) -30 * z = 150
l) -2 * z = - 48
pilne rozwiązanie !!!1

3

Odpowiedzi

2010-04-12T19:12:19+02:00
A) 1/2 * x = 8_____/*2
x=16
b) 3/4 * y =10______/*4
3y=40_________/:3
y=13⅓

c)1 1/2 * x =15
³/₂x=15_______/*2
3x=30_______/:3
x=10

d)-2/5 * z = 1/2________/*10
-4z=5________/:(-4)
z=-1¼

e) 2/7 * y = 4/5_______/*35
10y=28________/:10
y=2,8

f) 6/10 * x =10/15
⁶/₁₀x=¹⁰/₁₅_________/*¹⁰/₆
x=¹⁰/₉

g) 2/3 * x =10_______/*3
2x=30________/:2
x=15

h) 4/5 * y =8_______/*5
4y=40_______/:4
y=10

i) -2/5 * x = 1/2________/*10
-4x=5________/:(-4)
x=-⁵/₄

j) -2 * u =120______/:(-2)
u=-60

k) -30 * z = 150_______/:(-30)
z=-5

l) -2 * z = - 48_______/:(-2)
z=24
2010-04-12T19:16:47+02:00
A)
1/2 * x = 8
x=8:1/2
x=8/1*2/1
x=16
b)
3/4 * y =10
y=10/1 :3/4
y=10/1 *4/3
y=40/3
y=13¹/₃
c)
1 1/2 * x =15
x=15/1 : 3/2
x=15/1 * 2/3
x=10
d)
-2/5 * z = 1/2
z=1/2 : (-2/5)
z=1/2 *(-5/2)
z=-5/4
z= -1¼
e)
2/7 * y = 4/5
y=4/5 :2/7
y=4/5 * 7/2
y=14/5
y=2⅘
f)
6/10 * x =10/15
x=10/15 :6/10
x=10/15 *10/6
x=10/9
x=1¹/₉
g)
2/3 * x =10
x=10/1 : 2/3
x=10/1 * 3/2
x=15
h)
4/5 * y =8
y=8/1 : 4/5
y=8/1 * 5/4
y=10
i)
-2/5 * x = 1/2
x=1/2 : (-2/5)
x=1/2 * (-5/2)
x= -5/4
x= -1¼
j)
-2 * u =120
u=120 :(-2)
u= -60
k)
-30 * z = 150
z=150:(-30)
z= -5
l)
-2 * z = - 48
z= -48 : (-2)
z=24
2010-04-12T19:16:55+02:00
A)x=16
b)y=13⅓
c)x=10
d)y= - 5/4
e)x=2 4/5
f)1 1/9
g)15
h)10
i)-1 1/4
j)-60
k)-5
l)24

Proszę mam nadzieję , że dobrze