Odpowiedzi

2010-04-12T19:11:55+02:00
LEGENDA O ŚWIĘTEJ TATIANIE MĘCZENNICY


Dzisiaj 25 stycznia Rosja świętuje dzień Św. Tatiany Męczennicy. Żyła ona w połowie III wieku n.e. Urodziła się w rodzinie zamożnych rzymskich patryciuszów. Jej ojciec trzykrotnie był wybierany na stanowisko konsula. Był chrzecianinem i wychował swoją córkę zgodnie z zasadami swojej wiary. Rodzina musiała ukrywać ten fakt. Tatiana nie chciała wyjść za mąż i pragnęła poświęcić się Bogu. Była diakonisą w jednym z tajnych kościołów, pomagała chorym i biednym, wiele się modliła. W 222 roku imperatorem Rzymu był Aleksander, którego wychowała matka-chrześcijanka. Był więc on tolerancyjnym władcą wobec chrześcian, ale jego następca starał się wszelkimi sposobami wykorzenić wyznawców nowej religii. Zmuszał chrześcijan do oddawania czci rzymskim bogom. Kto nie zastosował się do jego rozkazu był surowo karany i torturowany. Tatianę pojmano jako jedną z pierwszych. Zawleczono ją do świątyni Apolla. Modliła się całą drogę do Boga o ratunek. Kiedy zbliżyła się do świątyni, nastąpiło trzęsienie ziemi i świątynia legła w gruzach. Tatianę poddano więc wymyślnym torturom, ale ona mężnie znosiła ból i modliła się za swoich oprawców. I stał się drugi cud, jej prześladowcy podli do jej stóp i zaczęli błagać o odpuszczenie grzechów. Za karę aresztowano ich razem z Tatianą. Ranną i cierpiącą kobietę zawleczono do świątyni Diany. Nagle rozległ się grzmot i piorun roztrzaskał posąg Diany i poraził prześladowców Tatiany. Rzucono więc Tatianę lwom na pożarcie, ale zwierzęta lizały jej dłonie i ogrzewały swym ciałem jej stopy. Nie widząc więc innego wyjścia, oprawcy odrąbali Tatianie głowę.

Tyle głosi legenda. Dlaczego jednak to właśnie Tatianę uznano za patronkę studentów i uniwersytetów? Stało się tak dlatego, że 25 stycznia 1755 roku, tj. w imieniny Tatiany, caryca Jelizawieta Pietrowna podpisała dekret o utworzeniu Uniwersytetu Moskiewskiego i gimnazjum. Imię Tatiany nadano cerkwi, która powstała na terenie Uniwersytetu. Z biegiem czasu (szczególnie po zniesieniu prawa pańszczyźnianego) brać studencka zaczęła bardzo wesoło świętować imieniny patronki. Ulice Moskwy zapełniały się rozśpiewnymi studentami, którzy do późnych godzin bawili się wesoło we wszystkich karczmach i piwiarniach. Po rewolucji 1917 roku święto zniesiono, ale w 1995 roku znowu otwarto cerkiew Św. Tatiany, a w auli starego gmachu Uniwesytetu wręczono pamiątkowe premie im. hrabiego Iwana Szwałowa i Michaiła Łomonosowa, którego nazwisko nosi ten najstarszy uniwersytet rosyjski. Obecnie wszyscy studenci w Rosji świętują wesoło dzień swojej patronki-męczennicy, bo czyż nauka nie jest trochę męką? Życzę wszystkim zdającym sesję, żeby pomyślnie zdali najtrudniejsze egzaminy.
1 5 1