1)zapisz i rozwiąż odpowiednie równania.
a)Liczba o 15 większa od x jest równa 70.
b)Liczba 87 jest 2 razy większa od liczby x.
c)Lidzba 3 razy mniejsza od x jest równa 12.
d)Liczba o 5 większa od x i dwu krotność liczby x+1 są równe.

2)Ułóż i rozwiąż odpowiednie równanie.
a)Jaka to liczba, której 12% wynosi 6?
b)Liczbę y zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42. Znajdź liczbę y.
c)Liczba o 10% większa od pewnej liczby a jest równa 143. Znajdź liczbę a.
d)Liczba o 110% większa od liczby x jest równa 23,1. Znajdź liczbę x.
a)Średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20.
b)Średnia arytmetyczna trzech liczb: liczy y, trzykrotności liczby y i liczby o 10 większej od y wynosi 16.
c)Do liczby 15 dodano liczbę y, a od liczby 51 odjęto y i otrzymano równe liczby.

2

Odpowiedzi

2010-04-12T20:31:54+02:00
1
a) X + 15 = 70
X = 70 - 15
X = 55
b)
2x = 87 /:2
x = 43,5
c)
1/3x = 12 /razy 3
x = 36
d)
5 + x = 2( x + 1)
5 + x = 2x + 2
x - 2x = 2 - 5
-x = -3
x = 3
zad 2
a) 0,12x = 6 /razy 100
12x = 600
b)

c) a + 0,1a = 143
1,1a = 143 /: 1,1
a = 130
d) 1,1x = 23,1 /razy 10
11x = 231 /:11
x = 21


Sredna arytmetyczna
a)
(x + x +7):2 = 20 /razy 2
2x +7 = 40
2x = 40 -7
2x = 33 /:2
x = 16,5
b)

c) y + 15 = 51 - y
y + y = 51 - 15
2y = 36 /:2
y = 18
2010-04-12T20:41:40+02:00
1.
a) x + 15 = 70
x = 70-15
x= 55
b) 2x = 87 / : 2
x = 43,5
c) ⅓x = 12 / : ⅓
x = 12 : ⅓
x= 12 * 3
x = 36
d) x +5 = 2(x + 1)
x + 5 = 2x +2
x - 2x = 2 -5
-1x = -3 /:(-1)
x = 3

2.
a) 12%x = 6
0,12 x = 6 / : 0,12
x = 50
b) y - 14%y = 40,42
y - 0,14y = 40,42
0,86y = 40,42 / : 0,86
y = 47
c) a + 10%a = 143
a + 0,1a = 143
1,1 a = 143 /: 1,1
a = 130
d) x + 110%x = 23,1
x + 1,1x = 23,1
2,1x = 23,1 /: 2,1
x = 11
a) (x + x+7):2 = 20
(2x + 7):2 = 20
x + 3,5 = 20
x = 20-3,5
x= 16,5
b) (y + 3y + y+10) : 3 = 16
(5y + 10) : 3 = 16
⁵/₃ y + ¹⁰/₃ = 16
⁵/₃ y = 16 - ¹⁰/₃ /*3
5y = 48 - 10
5y = 38 /: 5
y = 7,6
c) 15 + y = 51 -y
2y = 36 /:2
y = 18