Do Muzeum Narodowego w Warszawie, na wystawę malarską polskiego, przyjechały dwie wycieczki. W jednej uczestniczyło trzy razy więcej osób niż w drugiej. Razem przyjechało 168 osób. Ile osób uczestniczyło w każdej z wycieczek. (Rozwiąż za pomocą wyrażeń algebraicznych)

1

Odpowiedzi

2009-04-26T15:01:29+02:00
X + y = 168
x = 3y

4y = 168| :4
y = 42

168 - 42 = 126

y = 42
x = 126

sprawdzenie
42*3=126
126 + 42 =168

Odpowiedź:
W piewszej z wycieczek przyjechało 126 osób, a w drugiej 42 osoby.