Mam 3 zadania do rozwiązania i bardzo proszę o rozwiązanie nie muszą być wszystkie ale dobrze by było

ZAD.1 ZAPISZ wyrażenia bez nawiasów i oblicz ich wartość
a) 7+(-9)= b) (-4)-(-4) = c)-4+(-3)=
d) (-12)+(-18)= e) -(-7)-(-7)= F)(-31)-(-9)
g) -8-(-(-2)) = h) 4-(-5)+(-8)
i) 5+(-4)+(-1) =

ZAD. 2 OBLICZ
a) 5+(-4)= b) 6-(-7)= c) -21+(-4)=
d) -10-(-20)= e) -12+8= f) 3-24=
g) -37+48 = h)15+(-27) i) -9+(-42) =

ZAD.3 OBLICZ
a) -12+10= b) 140-160= c) 14+(-64)=
d)-9-(-6)= e) -4/1,3-2,3 = f)-5,125-(-1/8)=


DZIĘKUJE I POZDRAWIAM

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T19:17:51+02:00
ZAD.1
a) 7+(-9)= 7-9=-2
b) (-4)-(-4) =-4+4=0
c)-4+(-3)=-4-3=-7
d) (-12)+(-18)= -12-18=-30
e) -(-7)-(-7)=7+7=14
F)(-31)-(-9)=-31+9=-22
g) -8-(-(-2)) =-8-2=-10
h) 4-(-5)+(-8)=4+5-8=1
i) 5+(-4)+(-1) =5-4-1=0

ZAD. 2 OBLICZ
a) 5+(-4)= 5-4=1
b) 6-(-7)=6+7=13
c) -21+(-4)=-21-4=-25
d) -10-(-20)=-10+20=10
e) -12+8= -4
f) 3-24=-21
g) -37+48 = 11
h)15+(-27)=15-27=-12
i) -9+(-42) =-9-42=-51

ZAD.3 OBLICZ
a) -12+10= -2
b) 140-160=-20
c) 14+(-64)=14-64=-50
d)-9-(-6)=-9+6=-3
f)-5,125-(-1/8)=-5,125+0,125=-5
2010-04-12T19:22:11+02:00
A) -2 b) 0 c)-7 d) -30 e) 14 f)-22 g) -10 h)1 i)0
a 1 b -1 c -25 d10 e -4 f -21 g-11 h -12 i -51a właściwie czemu nie obliczysz na kalkulatorze
2010-04-12T19:22:45+02:00
A) 7-9= -2
b) -4+4 = 0
c)-4-3= -7
d) -12-18= - 30
e) 7+7)= 14
F)-31+9= -22
g) -8-2 =-10
h) 4+5-8=1
i) 5-4-1 = 0
ZAD. 2 OBLICZ
a) 5+(-4)=1
b) 6-(-7)=13
c) -21+(-4)=- 25
d) -10-(-20)=10
e) -12+8=- 4
f) 3-24=-21
g) -37+48 = 11
h)15+(-27)= -12
i) -9+(-42) =-51
ZAD.3 OBLICZ
a) -12+10=-2
b) 140-160=-20
c) 14+(-64)=-50
d)-9-(-6)=-3
e) -4/1,3-2,3 =-4
f)-5,125-(-1/8)=7,375