Odpowiedzi

2010-04-12T19:26:44+02:00
Każdy człowiek ma prawo do prywatności. Dlatego też stwierdzam że rodzice nie powinni czytać listów swoich dzieci.
Oto prawa dziecka;
- prawo do życia i rozwoju
-prawo do posiadania stanu cywilnego
-prawo do uzyskania obywatelstwa
-prawo dziecka do rodziny; prawo poznania swego genetycznego pochodzenia, do wychowania przez rodziców naturalnych,
-prawo do wolności religii lub przekonań
-prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez dorosłych
-wolność od przemocy fizycznej lub psychiatrycznej, wyzysku, nadużyć seksualnych wobec okrucieństwa
- wolność od bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych (do lat 15)
-zakaz wykonywania kary śmierci lub stosowania kary dożywocia więziennego wobec dziecka
Prawa socjalne:
-prawo do zabezpieczenia socjalnego
-prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
-prawo do odpowiedniego standardu życia
-prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy,
Prawa kulturalne:
-prawo do nauki (nauka w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjalnej jest obowiązkowa i bezpłatna),
-prawo do zmienności swych praw
-prawo do korzystania z dóbr kultury,
-prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej kultury, wyznania i praktyk religijnych
Prawa polityczne:
-prawo do stowarzyszania się i gromadzenia w celach pokojowych
-prawo wolności wypowiedzi, swobody poszukiwania i przekazywania informacji i idei wszelkiego rodzaju


,,Szanuj mnie, żebym szanowała innych
wybaczaj, żebym umiała wybaczać
słuchaj, żebym umiała słuchać
nie bij, żebym nie biła
nie poniżaj, żebym nie poniżała
rozmawiaj ze mną, żebym umiała rozmawiać
nie wyśmiewaj
nie obrażaj
nie lekceważ
kochaj mnie, żebym umiała kochać
uczę się życia od ciebie,,
(Mam nadzieję że choć troszkę pomogłam;))