Odpowiedzi

2010-04-12T23:27:20+02:00
dwudziestu ołowianych kul o średnicy 2 cm po przetopieniu odlano jedną dużą kulę.

1zad.
Oblicz średnicę dużej kuli.

2zad.
Oblicz objętość i pole powierzchni tej kuli.

Dane:
R=1cm
Szukane:
średnica dużej kuli
V=?
P=?
---------------------------
obliczam objętość 1 małej kuli ze wzoru
V=4/3pi R^3(^3------->oznacza do potęgi trzeciej)
V=4/3*3,14*1^3
V= 4*3,14:3=12,56:3=4,2 ( w zaokrągleniu)
Objętość 20 małych kul wynosi
20*4,2= 84 cm^3

Ta objętość jest równoważna objętości dużej kuli
V=4/3pi R^3
84=4/3*3,14*R^3
84=12,56/3*R^3
84=4,2* R^3
R^3= 84:4,2
R^3=20
R=3√20 (trzeci pierwiastek z 20)
R= 2,7 cm
Średnica (kuli wielkiej)=2*2,7=5,4 cm
Obliczamy Pole
P=4pi R^ (^->oznacza do kwadratu)
p=4*3,14*2,7=12,56*2,7=33,914 cm^

myślę, że dobrze