Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T20:40:31+02:00
Skoro rozwinięcie pow. bocznej stożka to ¾ pow. koła o promieniu R=4, to pole jego pow. bocznej wynosi
Pbs=¾×π×R²
Pbs=¾π×16
Pbs=12π

Obwód pola podstawy stożka wynosi zaś ¾ obwodu koła o R=4, czyli
Obw=¾×2πR
Obw=¾×2π×4
Obw=6π
Z tego możemy obliczyć promień podstawy stożka r
2πr=6π
r=3 cm
Teraz już możemy obliczyć Pole podstawy stożka Pps
Pps=πr²
Pps=9π

Pole całkowite stożka to suma pola pow. bocznej Pbs oraz pola podstawy stożka Pps
Ps= 12π + 9π
Ps=21π