Napisz krótką wypowiedź,w której przedstawisz siebie,swoją rodzinę oraz swoją szkołę.Wypowiedź powinna zawierać 10 zdań.


Nie za bardzo skomplikowaną.
Nazywam się ..... . Lubie śpiewać.Mam chomika Mariana.Moja siostra nazywa sie ....Lubi oglądac tv.Mój brat nazywa się.. ,Lubi grać na Wii.Moja mama nazywa sie....,mój tata nazywa się...
Moja szkoła jest duża i znjaduje się na ulicy...

Ułóż zdania z wyrazów
1.mein Bruder,gegen,wir,mit,in,der Garten .
2. Helfen,derJunge,der Polizist,in,die Stadt .
3.er,seit,ein Jahr,müssen,fahren,zu,der Psychologe .
4.dieses Buch,sein Freund,sein,für

Przekształć zdania z czasu teraźniejszego na czas przeszły Perfekt.
Ich spüle das Geschirr.
Ich freue mich

1

Odpowiedzi

2009-11-04T15:57:44+01:00
Nazywam się Kasia. Lubie śpiewać. Mam chomika Mariana. Moja siostra nazywa się Ula. Lubi oglądać tv. Mój brat nazywa się Daniel. Lubi grać na gitarze. Moja mama nazywa się Basia. Mój tata nazywa się Rafał.
Moja szkoła jest duża i znajduje się na ulicy Kasztanowej.

Mein Name ist Kate. Ich mag zu singen. Ich habe einen Hamster Marian. Meine Schwester ist Ula. Er liebt es, fernsehen. Mein Bruder namens Daniel. Er liebt es, Gitarre zu spielen. Meine Mutter rief Basia. Mein Vater rief Raphael. Meine Schule ist groß und wird auf der Straße braun.
5 3 5