Błagam napiszcie mi opowiadanie najpierw po polsku potem przetumacznie na angielski błagam ale żebym miał po polsku i po angielsku na temat złodziej w domu i tam ma być że ja go załuważyłem i np on mnie związał i cos tam dalej ej i że tam była policjia potem że dowody zbieraz, zeznania moje no i tam coś dalej a na koniec że go do więzienia zamkneli

Proszę :)

1

Odpowiedzi

2010-04-12T19:51:31+02:00
On a warm summer night last July I was alone in house, in my bedroom. that night I was tired so I decided to go to bed. suddenly I heard a voice on the ground floor. I was scared because my parents were at work.I was afraid so I hid under the bed. suddenly someone opened the door to the room. I saw a high man that was a big flashlight and bag. The thief took a few things out of the room and when he came out my phone call. Thief took me from the bed and tied to a chair. I was in shock. I could not say a word. the thief left me so, and he went into the next room. in the meantime, I remembered that I have my phone in pocket. However, I had their hands tied. I rubbed the rope with a sharp edge of the table and solved the hands. quickly I called the police and pretended that I was still imprisoned. the police arrived very quickly. caught a thief who escaped through a window. the story ended happily for me.W ciepłej, letniej nocy w lipcu zeszłego roku byłem sam w domu, w mojej sypialni. Tej nocy byłem zmęczony, więc postanowiłem iść do łóżka. Nagle usłyszałem głos na parterze. Bałem się, ponieważ moi rodzice byli w pracy.byłem przerazony więc schowałem się pod łóżko. Nagle ktoś otworzył drzwi do pokoju. Widziałem, że wysokiego człowieka miał wielki worek i latarkie. Złodziej wziął kilka rzeczy z pokoju i gdy odchodził nagle zadzwonil mój telefon.
Złodziej zabrał mnie z łóżka i przywiązany do krzesła. Byłem w szoku. Nie mogę powiedzieć ani słowa. Złodziej zostawił mnie tak, i poszedł do sąsiedniego pokoju. W międzyczasie przypomniałem sobie, że mam telefon w kieszeni. Miałem jednak związane ręce. przetarłem liny o ostrą krawędz stołu i rozwiązałem ręce. szybko zadzwoniłem na policję i udawałem, że jestem jeszcze w uwięzieniu. przyjechała policja bardzo szybko. złapali złodzieja, który uciekał przez okno. historia zakończył się szczęśliwie dla mnie.