Odpowiedzi

2009-11-04T14:57:03+01:00
tajemnica radosna
1 zwiastowanie Najświętszej Marii panny
2 nawiedzenie świętej Elżbiety
3. narodzenie pana Jezusa
4 ofiarowanie pana Jezusa
5 znalezienie pana Jezusa w świątyni

tajemnice światła
1 chrzest pana Jezusa w jordanie
2 Objawienie na weselu w kanie galilejskiej
3 głoszenie królestwa bożego i wzywanie do nawrócenie
4 przemienienie na górze Tabor
5 ustanowienie eucharystii

tajemnice bolesne
1 modlitwa pana Jezusa w ogrójcu
2 biczowanie pana Jezusa
3 cierniem ukoronowanie pana Jezusa
4 pan Jezus dźwiga krzyż
5 śmierć pana Jezusa

tajemnice chwalebne
1 zmartwychwstanie pana Jezusa
2 wniebowstąpienie pana Jezusa
3 zesłanie ducha świętego
4 wniebowzięcie matki świętej
5 ukoronowanie matki świętej na królową nieba i ziemi
1 5 1
2009-11-04T15:02:52+01:00
Tejemnica radosna jest to od zwaistowania MP ze zostanie matka Zbawiciela do odnalezienia w świątyni czyli pierwsze 12 lat życia Jezusa Chrystusa.

1. Zwiastowanie NMP
2. Nawiedzenie św.Elżbiety
3. Narodziny Jezusa
4. Ofiarowanie PJ w świątyni.
5. odnalezienie PJ w świątyni.

tajemnice Bolesne to najwazniejsze informacje ze męki Jezusa.

1. Modlitwa w Ogrójcu.
2. Biczowanie PJ.
3. Cierniem Ukoronowanie.
4. Droga Krzyżowa.
5. Śmierć na krzyżu.

tajemnica chwalebna po smierci okres

1. Zmartwychwstanie
2. Wniebowstąpienie PJ
3.Zesłanie Ducha świętego.
4. Wniebowzięcie Mp.
5. Ukoronowanie NMP na królową nieba i Ziemi.

tejemnice swiatła ustalone przez Papieza Jana Pawła II ,, działalnosc Jezusa"

1. Chrzest Pana Jezusa w rzece Jordan.
2 Objawienie sie na weselu w kanie galilejskiej.
3.Gloszenie krolestwa bozego i wzywanie do nawrocenia.
4.przemienienie na gorzetabor.
5. ustanowienie eucharystii.
2009-11-04T15:15:30+01:00
Tajemnice radosne-Ta część dotyczy wydarzeń z dziecięcych lat Jezusa (odmawiane w poniedziałki i soboty).
1.Zwiastowanie NMP
2.Nawiedzenie św. Elżbiety
3.Narodzenie Pana Jezusa
4.Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5.Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice światła-Ta część dotyczy życia i najważniejszych czynów Jezusa (odmawiane w czwartki). Tajemnice te, zostały ustanowione przez papieża Jana Pawła II 16 października 2002 r.[4]
1.Chrzest Jezusa w Jordanie
2.Cud na weselu w Kanie Galilejskiej
3.Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4.Przemienienie na górze Tabor
5.Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice Bolesne-Będąca rozważaniem męki Jezusa (odmawiana we wtorki i piątki

1.Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2.Biczowanie Pana Jezusa.
3.Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4.Droga krzyżowa
5.Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Tajemnice chwalebne-Związana ze Zmartwychwstaniem Jezusa i po nim następujących (odmawiana w środy i niedziele).
1.Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2.Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3.Zesłanie Ducha Świętego
4.Wniebowzięcie NMP
5.Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi