Odpowiedzi

2010-04-14T12:03:27+02:00
Genetyka to nauka badająca mechanizmy dziedziczności i zmienności organizmów,za jej twórcę uważa się G.Mendla,który w 1866r.opisał podstawowe zasady przekazywania cech dziedzicznych.Termin ''g'' wprowadził w 1906 W.Bateson.W 1911r.W.L.Johannesen użył po raz pierwszy pojęć fenotypu i genotypu.Th.Morgan wykazał doświadczenie,że główną rolę w mechaniżmie dziedziczenia odgrywają chromosomy,badania R.Goldschmita zainicjowały kierunek zwany genetyką fizjologiczną [fenogenetyką].W 1927r.H.J.Muller srwierdził,że napromieniowanie promieniami rentgenowskimi wywołuje mutacje organizmów,co umożliwiło rozpoczęcie badań nad mutacją genów jako żródłem zmienności dziedzicznej organizmów.W 1942r.G.W.Beadle odkrył zjawisko mutacji biochemicznj,dając początek genetyce biochemicznej [oraz genetyce mikroorganizmów],umożliwiając zarazem doświadczenia ujawniające chemiczną naturę genów,ich rolę w biosyntezie białka oraz w procesach metabolicznych.Odkrycia te pozwoliły także opisać mechanizm działania genów, strukturę i funkcję DNA w transmisji informacji dziedzicznej.Badania nad DNA rozwinęły się stopniowo w odrębną dyscyplinę zwaną genetyką molekularną, dzięki której dokonano jednego z największych odkryć w chistorii biologii: sformułowano zasadę i rozszyfrowano kod genetyczny.W poł.lat 70-ych kolejne osiągnięcia przyniosła tzw.embriologia doświadczalna,wyjaśniająca proces różnicowania się komórek organizmu w trakcie jego rozwoju zarodkowego. Najnowszą dziedziną genetyki jest inżynieria genetyczna,stwarzająca wielkie możliwości w zakresie ''naprawiania'' pewnych wad ujawnionych w okresie życia zarodkowego organizmów,nasuwająca także najpoważniejsze zastrzeżenia natury etycznej.Genetyka populacyjna zajmuje się procesami i mechanizmami dziedziczności w odniesieniu do pewnych,wybranych populacji,co ma duże znaczenie w zrozumieniu ich ewolucji.

Jest to moja praca,którą napisałam dość dawno,ale otrzymałam za nią najwyższą ocenę.POZDRAWIAM.