CaCO3

1. Napisz wzór sumaryczny i nazwę soli. We wzorze zaznacz resztę kwasową i określ jej wartościowość. Określ wartościowość metalu.
2. Opisz budowę atomu metalu i niemetalu centralnego występującego w soli (mile widziany rysunek).
3. Napisz równania reakcji otrzymywania soli (minimum 5 metod).
4. Wymień podstawowe właściwości fizyczne.
5. Wymień zastosowania soli.
6. Oblicz:
a) masę cząsteczkową soli,
b) stosunek masowy pierwiastków w soli,
c) zawartość procentową pierwiastków w soli.


Proszę o jak najszybsze rozwiązanie, jeśli ktoś nie wie jak zrobić jakiegoś punktu, to jak wie niech chociaż, napisze tylko 1.

ps. 40 punktów ;D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T14:58:36+02:00
1.CaCO3 - węglan(IV) wapnia, anion reszta kwasowej CO3 jej wartościowosc II, wartościowośc metalu II , węgiel IV wartościowy , tlen II wart.
2. budowę atomu metalu Ca elektrony na powłokach 2,8,10 i niemetal centralny - węgiel C elektrony na powłokach 2,4


http://www.homework-help-secrets.com/images/element-Ca.jpg

3. Napisz równania reakcji otrzymywania soli (minimum 5 metod).
Ca + H2CO3 - CaCO3 + H2
CaO + H2CO3 - CaCO3 + H2O
Ca(OH)2 + H2CO3 - CaCO3 + 2H2O
CaO + CO2 - CaCO3
Ca(OH)2 + CO2 - CaCO3 + H2O

4. Wymień podstawowe właściwości fizyczne.

jets to białe ciało stałe,
trudno rozpuszczalne w wodzie, jednak jest rozpuszczalny w wodzie nasyconej dwutlenkiem węgla lub w roztworze chlorki amonu (NH4Cl - salmiak).
Ma budowę krystaliczną.
Temperatura topnienia wynosi 1289oC.
W wysokiej temperaturze (ok. 900oC) oraz pod wpływem kwasów rozkłada się na tlenek wapnia (CaO - wapno palone) i dwutlenek węgla (CO2).


5. zastosowania solI :

budowa dróg,
wytop żelaza, produkcja stali,
wyrób szkła i porcelany,
oczyszczanie ścieków, zmiękczanie wody,
do wyrobu cementu i wapna palonego ,
w budownictwie jako kamień budowlany w postaci wapienia.

6.
a) masA cząsteczkowA soli wynosi 100 u ,
b) stosunek masowy pierwiastków w soli( Ca = 40 u
O= 16u * 3= 48 u
C= 12u
c) zawartość procentową pierwiastków w soli
ca = 40 %
O = 48 %
C= 12%.
5 4 5