Odpowiedzi

2010-04-15T16:59:49+02:00
-wyprawy krzyżowe-(krucjaty)-wyprawy przeciw niewiernym.
KRUCJATY, wyprawy krzyżowe, uświęcone przez Kościół wojny przeciw poganom lub przeciwnikom Kościoła dla rozszerzenia lub przywrócenia wiary katol.; w węższym znaczeniu: wyprawy wojenne podejmowane XI-XIII w. przez chrześcijaństwo zach. w celu opanowania Ziemi Świętej; najważniejsze k.: I (1096-99) - opanowanie Palestyny i utworzenie Królestwa Jerozolimskiego, III (1189-92) - nieudana próba odbicia Jerozolimy, IV (1202-04) - wdała się w wojnę Wenecji z cesarstwem bizantyńskim, zakończona zdobyciem Konstantynopola i utworzeniem Cesarstwa Łac., 1218-21 i 1249-50 nieudane wyprawy do Egiptu, 1270 do Tunisu; 1096 k. ludowa - masowa wędrówka chłopów (stopniowo wyginęli lub ulegli rozproszeniu); 1212 k. dziecięca - wędrówka dzieci (wierzono, że niewinność dzieci pokona niewiernych), większość wyginęła lub została sprzedana w niewolę; w średniowieczu również k. przeciw muzułmanom na Płw. Iberyjskim, albigensom w pd. Francji, pogańskim ludom bałtyckim, Finom.:)