Odpowiedzi

2010-04-12T19:42:55+02:00
Zad 79.
b)
* zapis słowny przebiegu reakcji : siarka + tlen --> tlenek siarki (IV).
* zapis z wykorzystaniem symboli chemicznych i określenie wartościowości pierwiastków: S + O --> SO₂.
* ustalenie współczynników stechiometrycznych : S + O₂ --> SO₂.
* opis równania reakcji : 1 atom siarki i 1 cząsteczka tlenu tworzą 1 cząsteczke tlenku siarki.
* modelowy schemat równania reakcji:
to musisz zrobić sam / sama.

c)
* zapis słowny przebiegu reakcji : woda --> wodór + tlen
* zapis z wykorzystaniem symboli chemicznych i określenie wartościowości pierwiastków: H₂O --> H₂ + O₂
* ustalenie współczynników stechiometrycznych : 2 H₂O --> 2H₂ + O₂.
* opis równania reakcji : 1 cząsteczka wody, 2 cząsteczki wodoru, 1 cząsteczka tlenu.
* modelowy schemat równania reakcji:
to musisz zrobić sam / sama.


1 3 1