1. Dokonania Napoleona, które przetrwały jego upadek
2. Znaczenie epoki Napoleońskiej dla sprawy Polskiej
3. Kongres Wiedeński ( jakie postanowienia, co powstało)
4. Pryzczyny i przebieg powstania listopadowego
5. Przyczyny i skutki powstań narodowych.
6. O co walczono podczas Wiosny Ludów?

1

Odpowiedzi

2010-04-15T18:22:51+02:00
1. Kodeks , Idea równości , Walka o niepodległość Włoch i Niemiec.
2. Jest olbrzymie Polska pokładała olbrzymie nadzieje w Napoleonie to dzięki niemu powstało Księstwo Warszawskie później podzielone na Królestwo Polskie ( Przyłączone do Rosji ) Rzeczpospolitą Krakowską i Wielkie Księstwo Poznańskie
3. Zasada Restauracji (odnowienia dawnych dynastii ) Legitymizmu i Równowagi w Europie. Powstał Związek Niemiecki .
4. Przyczyny : próby wysłania wojsk polskich do walk w Belgi.
Przebieg : 29 Listopada początek powstania odbicie Warszawy,
Bitwa pod Grochowem ( Nie rozstrzygnięta lecz wojska Rosyjskie w odwrocie można uznać za zwycięstwo polaków) Bitwa Pod Ostrołęką ( Wygrana wojsk Rosyjskich) Zajęcie Warszawy.
5. Przyczyny Represje , Wynarodowianie
Skutki : jeszcze większe represje , brak swobód , i kontynuacja Wynarodowiania.
6. Walczono o równość społeczną i wolność niektórych narodów.
7 4 7