Odpowiedzi

2010-04-12T20:37:14+02:00
Zaletą elektrowni jądrowych jest duża sprawność energetyczna elektrowni oraz niskie przeciętne koszty produkcji i przemysłu.Buduje się ją w obszarach zasobnych w wodę.
Problemem energetyki jądrowej jest składowanie i zabezpieczanie radioaktywnych odpadów poprodukcyjnych. Jej rozwój ograniczają także protesty społeczne. Największe elektrownie znajdują się w Japonii, Kanadzie i we Francji.