1:Obwód prostokąta jest równy 28 cm, a stosunek długości jego boków 3:4. Jaką długość mają boki prostokąta?

2:Jedno koło w ciągu 3 minut wykonuje 425 obrotów, drugie wykonuje tyle samo obrotów w ciągu 5 minut. Jaki jest stosunek liczby obrotów tych kół w ciągu godziny ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T20:32:50+02:00
Zad.1.
3x - I bok (=a)
4x - II bok (=b)
2*3x + 2*4x = 28 cm
6x+8x=28 cm
14x = 28 cm/:!4
x=2cm

a=3x=6 cm
b=4x=8cm

Odp.:Boki prostokąta mają 6cm i 8 cm długoci.

Zad.2.
1) 3min --- 425 obrotów
60 min --- x

x=(60*425)/3=8500 obr.

2)5 min ---425 obr.
60 min---y

y=(60*425)/5 = 5100

x:y=8500:5100=85:51
Odp.:Ten stosunek wynonsi 85:51.