1. Wyjaśnij dlaczego złamania w obrębie miednicy są poważnymi obrażeniami ciała.
2. Wymień sposoby oceny rozległości oparzenia
3. Wyjaśnij, dlaczego palącego się ubrania nie należy gasić gwałtownym strumieniem wody, skierowanym bezpośrednio do poszkodowanego.
4. Wyjaśnij zasadę 3x15 stosowaną podczas udzielania pierwszej pomocy oparzonym.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T18:13:44+02:00
1.Złamania miednicy i jej okolic zazwyczaj całkowicie uniemożliwiają ruch poszkodowanego, popękane kości i wszelkie próby przemieszczania powodują ogromny ból, pogłębiają urazy, złamania są zazwyczaj bardzo skomplikowane i możliwe do złożenia tylko operacyjnie.

2.Ocenę rozległości dokonuje się określając procent powierzchni ciała która uległa oparzeniu, Stosuje się zasadę że dłoń poszkodowanego odpowiada 1% powierchni ciała i można mniej więcej określić powierzchnię.

3. Kierując wodę na poszkodowanego można uszkodzić jego ciało, które już jest uszkodzone przez temperaturę, dodatkowo może to spowodować zawirowania powietrza które dostarczą więcej tlenu, co powoduje gwałtowniejsze palenie, i może dojść również do poparzeń twarzy.

4. chłodzimy miejsca oparzone zimną bierzącą wodą 3x po 15 minut
15 4 15