HEY, MAM 2 ZADANKA Z CHEMI NA POZIOMIE 1 KLASY GIMNAZJUM. NIE SŁUCHAŁAM NA LEKCJI I NIE UMIEM ZROBIĆ xD ZA POPRAWNE I PEŁNE ROZWIĄZANIE DAM MAX! PLIS!! SZYBKO!
1)apisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych, których zapisy słowne są nastepujące:
a) chlor + chrom -----> chlorek chromu(III)
b) żelazo + tlen -----> tlenek żelaza(II)
c) siarka + sód -----> siarczek sodu
2) Uzgodnij równania reakcji chemicznych oraz przedstaw modelowe schematy równań tych reakcji:
a) N₂ + H₂ ----> NH₃
b) Fe + HCl ----> FeCl₂ + H₂
c) N₂ + O₂ ----> NO
d) Mn + O₂ ----> Mn₂O₇
e)Al + H₂S -----> Al₂S₃ + H₂
f) Al₂O₃ + HCl-----> AlCl₃ + H₂O

1

Odpowiedzi

2016-08-02T13:30:57+02:00
1)
a) 3Cl₂ + 2Cr ---> 2CrCl₃
b) 2Fe + O₂ ---> 2FeO
c) S + 2Na ---> Na₂S

2) Reakcje w załączniku