1.wyjaśnij czy istnienie muła jest zgodne z definicją gatunku,
2, wymień związek między stałocieplnością a zdolniścią zasiedlania wszystkich stref klimatycznych przez ptaki i ssaki
3.naszkicuj w przybliżeniu wykres liniowy zmian liczebości bakterii w czasie 1 godziny

1

Odpowiedzi

2009-11-04T15:57:09+01:00
Muł nie jest gatunkiem tylko krzyżówką konia i osła

stałocieplne zwierzęta są w stanie utrzymać odpowiednią temperaturę ciała niezależnie od otoczenia

naszkicować? mogę napisać

i bakteria dzieli się co 20 sekund są 2 później 4 i tak dalej można sobie to narysować ale całości raczej nie dasz rady bo po godzinie bakterii jest kilka milionów