1. Jeżeli motocyklista jechał z prędkością 20 km/h i w ciągu 3s uzyskał przyspieszenie 3m/ss (s do potegi 2) to ile wynosi jego prędkość????
2. Autobus jadący z prędkością 54 km/h zaczął zwalniać z opóźnieniem 0,8 m/ss. czy zdoła wyhamować przed czerwonym światłem znajdującym się 200m od niego????

1

Odpowiedzi

2010-04-12T22:27:05+02:00
Zad 1

a=ΔV/Δt
ΔV=Vk-Vp
Δt=3s
Vp=20km/h=20·1000m/3600s=5,6m/s
Vk=?
a=3m/s²

a=(Vk-Vp)/t
a·t=Vk-Vp
Vk=a·t+Vp=3m/s²·3s+5,6m/s=9m/s+5,6m/s=14,6m/s


zad 2

V=54km/h=54·1000m/3600s=15m/s
a=0,8m/s²
s<S
s=?
S=200m

S=a·t²/2
a=V/t
t=V/a

S=a·V²/a²/2=V²/2·a=(15m/s)/2·0,8m/s²=225m²/s²/1,6m/s²=140,625m≈141m

Odp: Tak, autobus zdąży zatrzymać się przed czerwonym światłem.
24 2 24