Mam ogromną prośbę . A mianowicie , czy mógłby ktoś z Was przetłumaczyć ten niżej zamieszczony tekst na polski ? Proszę . Jakby ktoś mógł to niech go odrazu sprawdzi. :]


Gdańsk is situated on the Bay of Gdańsk and in the southern coast of the Baltic Sea. Is is one of the most magical places in which I have ever been .Gdańsk is a thousand years old city with a population approximately half a million.
It features fascinating examples of urban architect styles, which catches almost everyone's eye. There is a lot of monuments and historic buildings, that tourists from all over the world can admire. The most famous buildings are (the Town Hall, the Mill and the Old Town) Gdańsk has also developed a good infrastructure for the tourists. The city offers for us comfortable hotels, elegant restaurant and cosy cafes. In the city centre there are located a lot of shops, where tourists have a chance to buy souvenirs. The most famous souvenirs from Gdańsk are products made from amber (especially unique, manually crafted jewellery). Gdańsk is well-known from international fairs, which attract guests from the whole of the world. Moreover the shipyard is a historic symbol of Gdańsk. It is a place where the fight with communism started. There is also a big harbour, which enables contacts with Scandinavian counties. The city and its sourandings are a good place for tourists because there are a lot of oportunies for relaxation. People might walk at the seaside and if the water is warm enough they can swim. At night young and older people can go out to night clubs and enjoy themselves until the morning light.
With its characteristic architecture and its unique atmosphere, Gdańsk can undoubtedly be called attractive for tourists. There is evidence that more tourists from all the corners of the world are visiting Gdansk and who appreciate its beauty.

1

Odpowiedzi

2010-04-12T19:58:19+02:00
Gdańsk jest usytuowany nad Zatoką z Gdańsk i w południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Jest jest jednym z najcudowniejszych miejsc, w których kiedykolwiek byłem. Gdańsk ma tysiąc lat miasto z populacją około połowa milion.
To przedstawia niezwykle zajmujące przykłady miejskich stylów architekta, który łapie prawie everyone's oko. Tam jest wieloma pomnikami i obiektami zabytkowymi, że turyści z całego świata móc podziwiać. Najsławniejsze budynki są (ratusz, Młyn i stare miasto) Gdańsk również rozwinął dobrą infrastrukturę dla turystów. Miasto daje dla nas wygodne hotele, elegancka restauracja i przytulny cafes. W centrum tam znajdują się dużo ze sklepów, gdzie turyści mają okazję kupić pamiątki. Najsławniejsze pamiątki z Gdańsk produkty są zrobione z bursztynu (szczególnie wyjątkowy, biżuteria ręcznie zrobiona ręcznie).
Gdańsk słynie z międzynarodowych targów, które przyciągają gości z całości świata. Co więcej stocznia jest historycznym symbolem z Gdańsk. To jest miejsce gdzie walka z komunizmem zaczęty. Tam jest również dużym portem, który umożliwia kontaktom ze skandynawskimi hrabstwami. Miasto i jego sourandings są dobrym miejscem na turystów ponieważ tam są dużo z oportunies dla relaksu. Ludzie mogą chodzić nad morzem a jeśli woda jest wystarczająco ciepła oni umieją pływać.
Wieczorem młodzi i starsi ludzie mogą wyjeżdżać do nocnych klubów i mogą dobrze się bawić do porannego światła. Z jego charakterystyczną architekturą i jego atmosferą jedyną w swoim rodzaju, Gdańsk niewątpliwie może być nazwany atrakcyjny dla turystów. Tam jest dowodami, że więcej turystów z wszystkich zakątków świata odwiedza Gdansk i kto doceniać jego piękno.