Zadania z książki do klasy drugiej gimnazjum fizyka z plusem, część druga ( temat : gęstość )

1 . Styropian wykorzystuje się między innymi do ocieplania domów. Produkuje się go w różnych odmianach, oznaczonych numerami: 10, 12, 15, 20, 30. Im większa liczba, tym styropian jest twardszy.

a) Jacek kupił 3 kg styropianowych płyt wykonanych z odmiany nr 12. Tworzyły one paczkę o wymiarach 1m x 0,5 m x 0,5 m.
Objętość kupionego styropianu jest równa _____ ___, a jego gęstość wynosi ______________ ___.
Czy domyślasz się, z czym jest związana liczba wystepująca w nazwie odmiany?

b) Pan Tomek zamówił 400m² styropianowych płyt o grubości 10 cm każda, odmiany nr 12.
Jaka jest objętość zamowionego styropianu? ________ ___.
Jaki powinienen być wynik ważenia zamówionego styropianu? _______ __.

1

Odpowiedzi

2010-04-12T22:05:37+02:00
A)
m=3kg
V=1m·0,5m·0,5m=0,25m³
ρ=m/V=3kg/0,25m³=12kg/m³
Objętość kupionego styropianu jest równa 0,25m³, a jego gęstość wynosi 12kg/m³.
Czy domyślasz się, z czym jest związana liczba występująca w nazwie odmiany? Wiąże się z jego gęstością.

b)
V=S·h
S=400m²
h=10cm=0,01m
V=4m³
ρ=12kg/m³
m=ρ·V=12kg/m³·4m³=48kg
Jaka jest objętość zamówionego styropianu? 4m³.
Jaki powinien być wynik ważenia zamówionego styropianu? 48kg.
1 5 1