Ułóż i uzgodnij równania reakcjii chemicznych:

a) wodoru z tlenem (produktem jest woda).
b) wodoru z chlorem (produktem jest chlorowodór).
c) glinu z siarką (produktem jest siarczek glinu).
d) węgla z wodorem (produktem jest metan ch4).
e) potasu z tlenem (produktem jest tlenek potasu ).
f) wapnia z wodorem (produktem jest wodorek wapnia CaH2).
g) żelaza z chlorem (produktem jest chlorek żelaza (III))

1

Odpowiedzi

2010-04-12T20:00:47+02:00

a) 2H2 + O2---> 2H2O
b) H2 + Cl2--->2HCl
c)2Al + 3S--->Al2S3
d) C + 2H2---> CH4
e) 4K + O2--->2K2O
f)Ca + H2---> CaH2
g) 2Fe + 3Cl2--->2FeCl3