Odpowiedzi

2009-04-27T20:49:10+02:00
POCZĄTKI:
początek spedycji to XV wiek. Nacisk na spedycje wywarło niegdyś prawo składu oraz przymus drożny. Prawa nakazywały składować towary we wszystkich miastach na drodze kupca objętych przymusem drogowym. przestoje w przejazdach doprowadzały do strat kupcom. . Wykształcił się wtedy tzw. pozorny nabywca. Składał on oświadczenie o nabyciu towaru, który jednak pozostawał w posiadaniu pierwotnego właściciela. Dalszy rozwój spedycji nastąpił wraz z pojawieniem się maszyny parowej w XIX wieku. Kupcy, którzy nie byli rozeznani w zastosowaniach i liniach nowego środka transportu zaczęli korzystać z wyspecjalizowanych firm, które świadczyły usługi polegające na planowaniu przewozów.