Odpowiedzi

2010-04-12T19:58:07+02:00
Powszechne:
- przez chrzest święty
- ma udział w składaniu ofiary
- uzdalnia nas do oddawania czci Panu Bogu

hierarchiczne:
- na mocy sakramentów święceń
- udziela władzy: nauczania, sprawoawania sakramentów
- służy w wspólnocie w imieniu Chrystusa
18 3 18
2010-04-12T20:01:07+02:00
Kapłaństwo powszechne:

- Przez charakter sakramentalny chrztu zostaliśmy wszyscy zjednoczeni z Chrystusem - Kapłanem, upodobnieni do Niego, mając przez to udział w powszechnym kapłaństwie ludu Bożego. Każdy ochrzczony jest zatem zobowiązany do ciągłego wypełniania różnych funkcji, wynikających z udziału w tym kapłaństwie.

kapłaństwo hierarchiczne :

- To kapłaństwo ma charakter służebny. Jest ono skierowane ku Chrystusowi i ku ludziom. Z jednej strony bowiem kapłaństwo hierarchiczne zależy całkowicie od Chrystusa – z niego wypływa, z drugiej natomiast jest skierowane ku człowiekowi gdyż zostało ustanowione dla człowieka – dla całej wspólnoty Kościoła. Tak jak Chrystus stał się sługą wszystkich tak też i ci, którzy otrzymali łaskę udziału w Jego Kapłaństwie maja stać się sługami, którzy wypełniają swoje posłannictwo nie z obowiązku ale z miłości – z miłości do Chrystusa i do człowieka. nie wiem czy ci będzie pasowało, ale zawsze coś ;D
19 4 19
  • Użytkownik Zadane
2010-04-12T20:01:54+02:00
Kapłaństwo powszechne

KKK 1546 Chrystus, Arcykapłan i jedyny Pośrednik, uczynił Kościół "królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego"(Ap 1, 6) (Por. Ap 5, 9-10; 1 P 2, 5. 9). Cała wspólnota wierzących jako taka jest kapłańska. Wierni wykonują swoje kapłaństwo, wynikające ze chrztu, przez udział w posłaniu Chrystusa, Kapłana, Proroka i Króla, każdy zgodnie z własnym powołaniem. Przez sakramenty chrztu i bierzmowania wierni "poświęcani są... jako... święte kapłaństwo" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 10).

KKK 1591 Cały Kościół jest ludem kapłańskim. Przez chrzest wszyscy wierni uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. Uczestnictwo to jest nazywane "wspólnym kapłaństwem wiernych". U jego podstaw i dla służenia mu istnieje inne uczestnictwo w posłaniu Chrystusa, przekazywane przez sakrament święceń, którego misją jest pełnienie służby we wspólnocie, w imieniu i w osobie Chrystusa-Głowy.

KKK 1592 Kapłaństwo urzędowe różni się istotowo od wspólnego kapłaństwa wiernych, ponieważ udziela świętej władzy w służbie wiernym. Pełniący urząd święceń wykonują swoją posługę wobec Ludu Bożego przez nauczanie (munus docenti), kult Boży (munus liturgicum) i rządy pasterskie (munus regendi).


mam tylko pierwsze ; )

10 3 10