PROSZĘ POMÓŻCIE TO BARDZO WAŻNE !!!!!!!!!

a)Drewniany klocek o objetosci 60cm³ plywa na powierzchni wody zanurzony w niej do polowy swej objetosci. ile wynosi sila wyporu wody? ile wynosi ciezar i masa tego klocka oraz gestosc drewna? WYNIK: 0,3N;0,3N;OKOŁO 30g;0,5g/CM³
b)Ciało zawieszono na silomierzu. po zanurzeniu ciala do wody wskazanie silomierza zmniejszyło sie pieciokrotnie. ile wynosi wartosc gestosci substancji tego ciala??? WYNIK: 1,25 g/cm³

1

Odpowiedzi

2010-04-12T20:40:51+02:00
Zad 1

V=60cm³=60·(0,01m)³=60·0,000001m³=0,00006m³ <-- cała obiętość klocka
n=½ <--- ile zanurzonego klocka
Vd=n·V=½·0,00006m³=0,00003m³ <--bo tylko połowa jest zanurzona
ρH₂O=1000kg/m³
g=10N/kg
Fw=?
Q=?
m=?
ρd=?

Fw=ρH₂O·g·VH₂O
VH₂O=Vd
Fw=1000kg/m³·10N/kg·0,00003m³=0,3N

Skoro klocek pływał (nie wypływał ani nie tonął oznacza to że siły się równoważą, czyli Fw=Q <-- z prawa Archmedesa:
wyprowadzenie:
ciśnienie hydrostatyczne - ph
ph=ρ·g·h
p=F/S <-- ciśnienie
porównujemy:
F/S=ρ·g·h/·S
F=ρ·g·h·S
z matematyki: V=S·h <-- objętość jest równa iloczynowi wysokości i pola podstawy
F=ρ·g·V
natomiast: ρ=m/V czyli m=ρ·V
F=m·g
a wiadomo, że m·g=Q
czyli F=Q
Q=0,3N)

Q=m·g
m=Q/g
m=0,3N/10N/kg=0,03kg=30g

md=ρd·V
ρd=md/V=0,03kg/0,00006m³=500kg/m³=500·1000g/1000000cm³=0,5g/cm³
ρd=0,5g/cm³zad 2
Q=?
F=Q/5
F=Q-Fw
Fw=ρ·g·V
Q/5=Q-Fw/·5
Q=5·Q-5·Fw
5Q-Q=5·Fw
4·Q=5·Fw
Q=(5/4)·Fw
Q=m·g
VH₂O=Vc
Vc=mc/ρc

czyli
mc·g=(5/4)·ρ·g·mc/ρc /·ρc
mc·ρc·g=(5/4)·ρ·g·mc /:mc·g
ρc=(5/4)·ρ=(5/4)·1000kg/m³=1.25·1000kg/m³=1250kg/m³=1250·1000g/1000000cm³=1,25g/cm³