PROSZĘ O JAK NAJSZYBSZE ROZWIĄZANIE NAJBARDZIEJ POTRZEBUJE NA JUTRO. DZIĘKUJE

1. Wybierz prawidłowy wzór związku składającego się z pierwiastków danej wartości S(IV) i O(II)
a)SO2 b)SO3 c)S2O6 d)S3O

2. Jądro atomu węgla zawiera 6 protonów. Ile ma e ma atom węgla
a)3e b)2e c)12e d)6e

3.Masa substratów wziętych do reakcji wynosi 20g, ile wyniesie masa produktów otrzymanych w wyniku reakcji?
a)10g b)40g c)20g d)2g

4. Model jakiego pierwiastka przedstawia następujący rysunek:
+11 ) 2e ) 8e ) 1e
a)atom chloru b)atom sodu c)atom litu d)atom boru

5. Które z poniższych stwierdzeń dotyczy protonu?
a)porusza się w przestrzeni wokół jądra
b)jego ładunek elektryczny wynosi -1
c)jest elektrycznie obojętny
d)jego ładunek elektryczny wynosi +1

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T20:02:21+02:00