1.Oblicz długość wysokosci trójkąta równobocznego o polu 3√3 cm kwadr tatowego :)

2.Pole trójkata rtownobocznego jest rowne 96√3 cm kwadratowego. oblicz dlugosc promienia okregu opisanego na tym trojkacie i dlugosc promienia okregu wpisanego w ten trojkat

3. Oblicz pole trojkata rownoramiennego prostokatnego w ktorym odleglosc wierzcholka kąta prostego od przeciwprostokątnej jest rowna 5 cm.

4. Środek okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym leży w odległości 3 cm i 2 cm od przyprostokątnych . Oblicz pole tego trójkąta .

5. W trójkącie prostokatnym przyprostokatne maja dlugosc 20 i 21 cm . oblicz dlugosci wysokosci poprowadzonej na przeciwprostokątną .

6. Wysokość trójkąta prostokątnego poprowadzona na przeciwprostokatną dzieli ją na odcinki długości 1 cm i 49 cm . Oblicz pole tego trójkąta.

7.W trojkacie prostokatnym jedna z przyprostokatnych ma dlugosc 20 cm a srodkowa poprowadzona na przeciwprostokatna ma dlugosc 12.5 cm . Oblicz
a) pole tego trójkąta
b) odleglosc wierzcholka kąta prostego od przeciwprostokątnej .


matma jutro ... pomocy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-13T13:59:14+02:00
Zad1.
P=3√3 cm²
a²√3/4=3√3
a²=12
a=√12
a=2√3 cm
h=a√3/2
h=2√3*√3/2
h=3 cm


zad2.
P=96√3 cm²
R=2/3h
r=1/3h
a²√3/4=96√3
a²=384
a=√384
a=8√6 cm
h=a√3/2
h=8√6*√3/2
h=4√18
h=12√2 cm
R=2/3*12√2
R=8√2 cm
r=4√2 cm

zad6.

h²=1*49
h²=49
h=7 cm
c=1+49=50 cm
P=1/2*ch
P=1/2*50*7
P=25*7
P=175 cm²