Zad.1a)Tworząca stożka o długości 6√6 jest nachylona do podstawy pod katem 45 stopni.Oblicz objętość stożka.
b)Tworząca stożka ma długość 20,a kat rozwarcia stożka ma miarę 120stopni.Oblicz objętość stożka.
Zad.2 Objetosc stozka o wysokosci 10cm wynosi 120π cm³.
a)Oblicz dlugosc promienia podstawy tego stozka.
b)Jaka długość ma tworząca tego stożka?

Bardzo serdecznie dziękuję!:):)

1

Odpowiedzi

2010-04-13T13:10:43+02:00
1)
A)
l=6√6
r=h=4√2

V=1/3π*4√2²*4√2
V=1/3π*128√2
V=128√2/3 π

b)
l=20
h=1/2*l=10
r=10√3

V=1/3π*10√3²*10
V=1000π

2)
a)
120π=1/3π*r²*10 |:10 |:π
12=1/3*r² |:1/3
r²=36
r=6

b)
l²=h²+r²
l²=10²+6²
l²=136
l=2√34